ISTORIC

 

  Pentru a înțelege evoluția în timp a unei unități școlare, trebuie să o concepem ca pe un sistem complex, cu multiple conexiuni și implicări în viața socială a unei comunități, care prin cei  implicați, începând cu elevii și cadrele didactice, impun prestigiu și respect în rândul membrilor societății în mijlocul căreia trăiesc.

  Localul școlii (corpul A) a fost construit în 1970, ca Liceul nr.2 (primar, gimnaziu, liceu). Modificări intervenite in timp:

1.1975: Liceul real-umanist nr. 2 (primar, gimnaziu, liceu);

2.1976: Liceul real-umanist nr. 1 (primar, gimnaziu, liceu);

3.1977: Liceul industrial nr. 4 (primar, gimnaziu, liceu);

4.1978: Școala nr. 10 (primar, gimnaziu);

5.1999: Școala “Alexandru Ciucurencu” (primar, gimnaziu).

 

  Localul corpului B a fost construit în anul 2001.

  Școala beneficiază de 22 de săli de clasa, 3 laboratoare (biologie, fizica si chimie), 2 cabinete (informatica și multimedia), sala de sport și un teren de 1800 m2 destinat jocurilor sportive.

  Școala a trecut prin perioade grele (1985-1989), când din pricina suprapopularii a funcționat în trei schimburi, în mai multe corpuri de clădire, unele complet neadecvate procesului de învățământ.

  Cu toate condițiile grele, prestigiul scolii a crescut, fiind recunoscuta ca o școala foarte buna, care a produs generații întregi de absolvenți care astăzi fac cinste orașului și chiar tării.

  După 1989, odată cu scăderea populației școlare, s-a revenit la normalitate din punct de vedere al numărului de clase și al programului de lucru, fără a se diminua calitatea pregătirii elevilor. Școala “Alexandru Ciucurencu” este recunoscuta și în prezent ca o unitate foarte buna, cu rezultatele cele mai bune la nivel de județ.

  Valoarea școlii se măsoară prin rezultatele ei, care după anul 2000 au fost constant foarte bune, absolvenții promovând examenele de final în procent de peste 90%, iar mediile obținute le-au permis accesul în licee de prestigiu din municipiu.

 

 

Șefi de promoții 2003 - 2016

Directorii școlii de la 1 septembrie 1978